Dodana: 22 czerwiec 2021 09:27

Zmodyfikowana: 22 czerwiec 2021 09:27

Konkurs na szkolenia sportowe oraz współzawodnictwo w seniorskich grach zespołowych. Do rozdysponowania 2,5 mln zł

O dotacje mogą starać się kluby i stowarzyszenia sportowe. Dodatkowo w ramach szkolenia oraz współzawodnictwa w grach seniorskich można uwzględnić sfinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uczestniczącej w oficjalnych rozgrywkach. Nabór wniosków trwa do 9 lipca br.

boisko sportowe

Wspierane działania mają na celu upowszechniania kultury fizycznej w województwie. Wnioski można składać do 9 lipca br. Konkurs będzie wspierać trzy obszary szkoleń sportowych i współzawodnictwa sportowego. 

Milion na szkolenia z piłki nożnej i siatkowej

W ramach tego zadania można ubiegać się o dotacje na szkolenia sportowe oraz współzawodnictwo sportowe w najwyższej klasie rozgrywkowej w piłce nożnej oraz piłce siatkowej w seniorskich grach zespołowych klubów sportowych z województwa podlaskiego. Do rozdysponowania jest milion zł.

1,3 mln zł na wsparcie gier zespołowych

W tej części konkursowej puli wsparcie jest przeznaczone na organizację szkoleń sportowych oraz współzawodnictwa sportowego w seniorskich grach zespołowych klubów sportowych z województwa podlaskiego. Do rozdzielenia jest kwota 1,3 mln zł.

260 tys. zł na ekstraklasę

W ramach tego zadania związki sportowe mogą się ubiegać o dotacje na organizację szkoleń sportowych oraz współzawodnictwa sportowego w najwyższej klasie rozgrywkowej w seniorskich grach zespołowych klubów sportowych z województwa podlaskiego.

Koszty do refundacji

Z przyznanych pieniędzy będzie można pokryć różne koszty np.: wynajem obiektów niezbędnych do realizacji zadania, wynagrodzenia szkoleniowców, organizację transportu, wyżywienia i zakwaterowania zawodników jak też bieżące koszty eksploatacji obiektów sportowych. W ramach konkursu można dodatkowo zaplanować szkolenia dla dzieci i młodzieży.

Wypełniony wniosek wraz z niezbędnym załącznikiem należy przesłać drogą elektroniczną w systemie www.witkac.pl do dnia 9 lipca 2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Departamencie Edukacji, Sportu i Turystyki, tel. 85 66 54 483, jak również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP).

 

Edyta Chodakowska- Kieżel
red.: Małgorzata Sawicka
fot.: Kamil Timoszuk

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook