Dodana: 19 luty 2020 15:33

Zmodyfikowana: 19 luty 2020 15:33

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarząd Województwa Podlaskiego 18 lutego 2020 r. podjął Uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2020 r. z zakresu wspierania upowszechniania kultury fizycznej.

Ilustracja do artykułu Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2019-2020 32.jpg

Uchwała określiła podmioty którym udzielono oraz odmówiono udzielenia dotacji z budżetu województwa podlaskiego na dofinansowanie zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej obejmujących w szczególności:

  • Przygotowanie i start kadr wojewódzkich we współzawodnictwie młodzieżowym.
  • Organizacja wojewódzkich/ogólnopolskich zadań promujących sport w środowisku akademickim, wiejskim, osób niepełnosprawnych, sportu masowego.
  • Organizacja współzawodnictwa sportowego o charakterze wojewódzkim dzieci i młodzieży.
  • Wydawanie niekomercyjnych opracowań promujących kulturę fizyczną i sport w województwie podlaskim.
  • Szkolenie kadr wojewódzkich w Systemie Sportu Młodzieżowego.
  • Realizacja seminariów, konferencji i warsztatów w ramach współpracy w zakresie sportu.

Wykaz ofert oraz wysokość dofinansowania w załączeniu.
 

Źródło: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

facebook