Dodana: 3 styczeń 2020 15:22

Zmodyfikowana: 3 styczeń 2020 15:22

Narciarstwo biegowe. Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

Dnia 02 stycznia 2020 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z pózn. zm.), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Podlaską Federację Sportu pn. „Przygotowanie i start kadr wojewódzkich we współzawodnictwie młodzieżowym, organizacja współzawodnictwa sportowego o charakterze wojewódzkim dzieci i młodzieży w narciarstwie biegowym w 2020 roku”.

Ilustracja do artykułu Bez nazwy 1.jpg

Zgodnie z w/w ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki lub na adres e-mail: michal.kiejko@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 04 stycznia 2020 r. do dnia 10 stycznia 2020 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Oferta do pobrania poniżej.

Pliki do pobrania

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook