Dodana: 3 styczeń 2020 15:22

Zmodyfikowana: 3 styczeń 2020 15:22

Narciarstwo biegowe. Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

Dnia 02 stycznia 2020 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z pózn. zm.), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Podlaską Federację Sportu pn. „Przygotowanie i start kadr wojewódzkich we współzawodnictwie młodzieżowym, organizacja współzawodnictwa sportowego o charakterze wojewódzkim dzieci i młodzieży w narciarstwie biegowym w 2020 roku”.

Ilustracja do artykułu Bez nazwy 1.jpg

Zgodnie z w/w ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki lub na adres e-mail: michal.kiejko@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 04 stycznia 2020 r. do dnia 10 stycznia 2020 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Oferta do pobrania poniżej.

Pliki do pobrania

facebook