Dodana: 29 marzec 2021 12:22

Zmodyfikowana: 29 marzec 2021 12:23

Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży. Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej (SGA) w Białymstoku złożyło w piątek (26.03) ofertę z pominięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży”.

Dziewczynka stoi na rękach w pozycji gimnastycznej.

Oferta została złożona na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.). Zgodnie z ww. ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki lub na adres e-mail: michal.kiejko@wrotapodlasia.pl w terminie od 31 marca do 6 kwietnia 2021 roku. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Oferta do pobrania w załączeniu poniżej.

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook