Dodana: 13 maj 2021 10:27

Zmodyfikowana: 13 maj 2021 13:26

Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodzieżowców. Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

Suwalski Klub Badmintona we środę (12.05) złożył ofertę z pominięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodzieżowców”.

Zawody sportowe w badmintona

Oferta złożona na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.). Zgodnie z ww. ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki lub na adres e-mail: michal.kiejko@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 14 maja 2021 r. do dnia 20 maja 2021 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Oferta do pobrania w załączeniu poniżej.

 

Referat Edukacji

oprac.: Cezary Rutkowski

fot.: archiwum/Marcin Nawrocki

Pliki do pobrania

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook