Otwarte konkursy ofert

 • Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

  Miniaturka artykułu
  2020-02-19 15:33:41

  Zarząd Województwa Podlaskiego 18 lutego 2020 r. podjął Uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2020 r. z zakresu wspierania upowszechniania kultury fizycznej.

 • Otwarty konkurs ofert w sferze turystyki i krajoznawstwa

  Miniaturka artykułu
  2020-01-21 15:13:01

  Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego, realizowanych w terminie od 15 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w sferze turystyki i krajoznawstwa.

 • Rozstrzygnięcie konkursu ofert – Podlaska Federacja Sportu

  Miniaturka artykułu
  2020-01-15 11:33:32

  Zarząd Województwa Podlaskiego na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) uznaje za celowe realizację zadania publicznego pn.: „Przygotowanie i start kadr wojewódzkich we współzawodnictwie młodzieżowy, organizacja współzawodnictwa sportowego o charakterze wojewódzkim dzieci i młodzieży w narciarstwie biegowym w 2020 roku” przez Podlaską Federację Sportu.

 • Narciarstwo biegowe. Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

  Miniaturka artykułu
  2020-01-03 15:22:34

  Dnia 02 stycznia 2020 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z pózn. zm.), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Podlaską Federację Sportu pn. „Przygotowanie i start kadr wojewódzkich we współzawodnictwie młodzieżowym, organizacja współzawodnictwa sportowego o charakterze wojewódzkim dzieci i młodzieży w narciarstwie biegowym w 2020 roku”.

 • Otwarty konkurs ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

  Miniaturka artykułu
  2019-12-18 11:01:38

  Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych należących do Samorządu Województwa Podlaskiego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, realizowanych od dnia 19 lutego 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

 • „Promocja Województwa Podlaskiego podczas wydarzeń sportowych” - rozstrzygnięcie

  Miniaturka artykułu
  2019-12-11 14:50:44

  Zarząd Województwa Podlaskiego na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) uznaje za celowe realizację zadania publicznego pn.: „Promocja Województwa Podlaskiego podczas wydarzeń sportowych” przez Podlaską Federację Sportu.

 • Rozstrzygnięcie konkursu ofert - Klub Sportowy Białystok

  Miniaturka artykułu
  2019-12-04 12:37:41

  Zarząd Województwa Podlaskiego na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) uznaje za celowe realizację zadania publicznego pn.: „Klubowe Mistrzostwa Polski Młodzieżowców, Juniorów, Juniorów Młodszych, Młodzików i Młodzików Młodszych w Badmintonie” przez Klub Sportowy Białystok.

 • Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert „Promocja Województwa Podlaskiego podczas wydarzeń sportowych”

  Miniaturka artykułu
  2019-11-29 13:37:17

  Dnia 29 listopada 2019 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z pózn. zm.), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Podlaską Federację Sportu pn. „Promocja Województwa Podlaskiego podczas wydarzeń sportowych”.

 • Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert - KSB

  Miniaturka artykułu
  2019-11-22 09:17:45

  Dnia 21 listopada 2019 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z pózn. zm.), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Klub Sportowy Białystok pn. „Klubowe Mistrzostwa Polski Młodzieżowców, Juniorów, Juniorów Młodszych, Młodzików i Młodzików Młodszych w Badmintonie”.

 • „International Budukai Polska – Międzynarodowe Mistrzostwa 2019” - rozstrzygniecie

  Miniaturka artykułu
  2019-11-14 10:28:53

  Zarząd Województwa Podlaskiego na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) uznaje za celowe realizację zadania publicznego pn.: „International Budukai Polska – Międzynarodowe Mistrzostwa 2019” przez Mazowiecko-Podlaski Klub Karate.

facebook