Dodana: 9 lipiec 2020 14:57

Zmodyfikowana: 9 lipiec 2020 14:57

Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert - „Miting łomżyński”

Dnia 07 lipca 2020 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z pózn. zm.), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Ludowy Łomżyński Klub Sportowy PREFBET ŚNIADOWO pn. „Miting łomżyński”.

Ilustracja do artykułu Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2019-2020 32.jpg

Zgodnie z w/w ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki lub na adres e-mail: michal.kiejko@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 09 lipca 2020 r. do dnia 15 lipca 2020 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Oferta do pobrania poniżej.

Pliki do pobrania

facebook