Dodana: 5 marzec 2012 10:11

Zmodyfikowana: 5 marzec 2012 10:11

Grunt pod Operę przekazany

11 maja 2006 w Pałacyku Gościnnym w Białymstoku uczyniono kolejny znaczący krok w kierunku budowy Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki.

Prezydent Ryszard Tur przekazał we władanie grunty pod tę inwestycję dyrektorowi Opery Marcinowi Nałęcz – Niesiołowskiemu. Podpisanie aktu notarialnego odbyło się w obecności – inwestora - Marszałka Województwa Podlaskiego Janusza Krzyżewskiego.

- To kolejny duży krok po wmurowaniu kamienia węgielnego, w kierunku rozpoczęcia budowy Opery – stwierdził prezydent Ryszard Tur.


Prezydent Ryszard Tur (na fot. pierwszy z lewej) parafuje przekazanie działek pod Operę. Obok prezydenta marszałek Janusz Krzyżewski, na fot. pierwszy z prawej dyrektor Marcin Nałęcz - Niesiołowski. 

- Przekazanie w wieczyste użytkowanie tych gruntów tym samym spowodowało spełnienie wymogu formalnego - dodał.
Prezydent odniósł się też do kwestii jednej z działek – co do której trwa jeszcze postępowanie przed komisją regulacyjną MSWiA, a która została wyłączona z aktu notarialnego. Poinformował, że parafia prawosławna św. Mikołaja, co prawda nie rości sobie praw do tej części terenu, ale kwestia ta musi zostać sfinalizowana w drodze formalnej przed komisją regulacyjną.

Marszałek Janusz Krzyżewski uznał, że fakt, którego jesteśmy świadkami stabilizuje warunki budowy.

- Chcę wszystkim tu obecnym, ale i nieobecnym powiedzieć, że proces przygotowywania tej inwestycji trwa. Jesteśmy po otwarciu ofert przetargowych na wykonawcę i do końca maja,  mam nadzieję, że zostanie wyłoniona firma, która zajmie się budową pierwszego etapu tej inwestycji. Liczę, że w czerwcu, a najdalej w lipcu prace rozpoczną się już na dobre – powiedział marszałek Krzyżewski.
- Sytuacja z tą jedną działką jest nieistotna z naszego punktu widzenia – dodał.


Dyrekor Marcin Nałęcz - Niesiołowski podpisuje akt notarialny w obecności notariusza.

Dyrektor Nałęcz – Niesiołowski podziękował prezydentowi za podpisanie aktu notarialnego i przekazanie działek pod budowę. Podzielił przekonanie marszałka w kwestii terminu rozpoczęcia prac.

- Opera i Filharmonia Podlaska przekaże te działki w użyczenie Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Podlaskiego – bo to ta instytucja jest inwestorem – powiedział dyrektor Nałęcz – Niesiołowski.

- Wierzę w szybkie rozpoczęcie tej inwestycji. Wierzę w Białystok, w nas wszystkich. Wierzę, że jesteśmy w stanie tworzyć dobro i piękno w tym mieście – podsumował szef Opery.

facebook