Dodana: 5 marzec 2012 10:11

Zmodyfikowana: 5 marzec 2012 10:11

Opera w trzech odsłonach

Zarząd Województwa Podlaskiego pod przewodnictwem wicemarszałka Ignacego Jasionowskiego podjął we wtorek 30 września 2008 kilka ważnych decyzji, dotyczących dalszej budowy Opery i Filharmonii Podlaskiej.

Inwestycja została podzielona na trzy zadania:
I. roboty budowlane, instalacje sanitarne i elektryczne, instalacja systemów niskoprądowych, roboty drogowe, zieleń;
II. zewnętrzne fasady, świetliki;
III. technologia sceny i widowni, instalacje elektroakustyczne.

Na każde z tych zadań ogłoszony zostanie oddzielny przetarg nieograniczony.

Dzięki podzieleniu inwestycji Zarząd Województwa spodziewa się uzyskać kilkadziesiąt milionów złotych oszczędności w stosunku do kwot, proponowanych przez oferentów w poprzednim przetargu, unieważnionym z powodu zbyt wysokich kosztów. Według ekspertyz, zwłaszcza koszta fasad i świetlików spadną zdecydowanie, ponieważ będzie je mógł zaproponować bezpośredni wykonawca. Podobnie jest z zadaniem trzecim.

W przetargach będą mogły wziąć udział również mniejsze firmy, ale wiarygodne i mające doświadczenie w tego typu zadaniach. Przetargi zostaną ogłoszone w ciągu 10 dni. Ich rozstrzygnięcie przewidziane jest na pierwszą połowę grudnia. Podpisanie umów będzie możliwe tuż przed Bożym Narodzeniem.

Ponadto Zarząd Województwa postanowił:

  • po raz pierwszy urządzić stoisko podlaskie podczas targów ekologicznych BIOFACH, które odbędą się 19-22 lutego 2009 w Norymberdze; mogą się na nim wystawiać producenci ekologicznej żywności z Podlaskiego;
  • przeznaczyć 160 tysięcy zł stacji pogotowia w Suwałkach na remont dachu w budynku, przekazanym przez straż pożarną oraz 50 tys. zł na remont dachu pralni Szpitala Wojewódzkiego w Łomży;
  • przekazać 800 tysięcy zł na dofinansowanie modernizacji dróg rolniczych i 52 tys. zł na dofinansowanie budowy zbiorników małej retencji
  • wejść w porozumienie z wójtem gminy Suwałki w sprawie budowy ciągu pieszego i rowerowego do Poddubówka, co powinno poprawić bezpieczeństwo na tym odcinku drogi nr 655.
facebook