Dodana: 5 marzec 2012 10:27

Zmodyfikowana: 5 marzec 2012 10:27

Opera i Filharmonia Podlaska - nowa odsłona

Informacje o instytucji

Kalendarium budowy Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku

 9 lipca 2004r. – podpisanie listu intencyjnego w sprawie podjęcia budowy Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku, sygnatariuszami porozumienia są Samorząd Województwa Podlaskiego reprezentowany przez Marszałka Województwa Podlaskiego Janusza Krzyżewskiego, Wojewodę Podlaskiego Marka Strzelińskiego i Miasto Białystok reprezentowane przez Ryszarda Tura Prezydenta Miasta Białystok;

 25 października 2004 r. – podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie woli utworzenia „Europejskiego Centrum Muzyki i Sztuki – Opera Podlaska” (uchwała intencyjna);

 27 października 2004r. – podpisanie pierwszego porozumienia w sprawie wybudowania w Białymstoku Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki, inwestycji realizowanej wspólnie z gminą Białystok oraz Przedsiębiorstwem Dzierżawy Budynków "Deweloper" S.A.;

 14 stycznia 2005r. – ogłoszenie konkursu urbanistyczno-architektonicznego na opracowanie koncepcji budowy Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku;

 29 kwietnia 2005r. – rozstrzygnięcie konkursu urbanistyczno-architektonicznego na opracowanie koncepcji budowy Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku – zwyciężył projekt prof. Marka Budzyńskiego;

 27 czerwca 2005r. – na XXIX sesji Sejmiku radni nieomal jednogłośnie (tylko z jednym głosem wstrzymującym) przegłosowali uchwałę dotyczącą utworzenia Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Muzyki i Sztuki;

 1 sierpnia 2005r. – podpisanie umowy na realizację projektu urbanistyczno-architektonicznego Opery i Filharmonii Podlaskiej przez Marszałka Województwa Podlaskiego Janusza Kazimierza Krzyżewskiego oraz twórcę zwycięskiego projektu prof. Marka Budzyńskiego;

 29 sierpnia 2005r. – statut i zasady organizacyjne nowej instytucji zostały przyjęte przez Sejmik Województwa Podlaskiego. Filharmonia Białostocka zmieniła swoją nazwę na Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku;

 9 września 2005r. – podpisanie porozumienia w sprawie utworzenia i współfinansowania Opery i Filharmonii Podlaskiej przez Ministra Kultury Waldemara Dąbrowskiego i Marszałka Województwa Podlaskiego Janusza Kazimierza Krzyżewskiego odbyło się w Białymstoku podczas uroczystego koncertu podlaskich filharmoników. Opera otrzymała status narodowej instytucji kultury – pierwszej w województwie podlaskim;

 30 grudnia 2005r. – wydanie pozwolenia na budowę Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku przez Prezydenta Miasta Białegostoku Ryszarda Tura;

 17 stycznia 2006r. – rozstrzygnięcie konkursu na znak graficzny – logo Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku;

 13 luty 2006r. – ogłoszenie przetargu na generalnego wykonawcę budowy Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku;

 22 kwietnia 2006r. – wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku;

 25 maja 2006r. - zawarta została, pomiędzy Operą i Filharmonią Podlaską - Europejskim Centrum Sztuki w Białymstoku a Województwem Podlaskim, kolejna umowa użyczenia stanowiąca podstawę do realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego;

 28 czerwca 2006r. - w wyniku rozstrzygnięcia przetargu ograniczonego na wyłonienie Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie I Etapu budowy Opery i Filharmonii Podlaskiej - Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku, zawarta została umowa na wykonanie ww. zadania przez firmę WARBUD S.A. - Generalny Wykonawca;

 5 lipca 2006r. - protokólarnie przekazano Generalnemu Wykonawcy plac budowy i dokonano wymaganych prawem zgłoszeń i zawiadomień. Data ta rozpoczyna również I etap inwestycji;

 22 września 2006r. - podpisanie umowy zobowiązującej projektanta do pełnienia nadzoru autorskiego (nawiązanie do umowy z dnia 1 sierpnia 2005r.);

 14 października 2008r. - Ogłoszenie przetargu publicznego nieograniczonego na realizację II etapu budowy gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku;

 7 kwietnia 2009r. - Podpisanie z firmą UNIBEP S.A umowy na wykonanie robót budowlano-wykończeniowych;

 7 kwietnia 2009r. - Podpisanie z Przedsiębiorstwem Produkcyjno- Usługowo-Handlowym RODEX sp. z o.o.  umowy na wykonanie zewnętrznych fasad i świetlików;

 25 maja 2009r. - Podpisanie umowy z autorem projektu „Marek Budzyński – Architekt” sp. z o.o. na nadzór autorski podczas realizacji II etapu budowy gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej;

 15 czerwca 2009r. - Podpisanie z artystą rzeźbiarzem Dominikiem Wadowskim umowy na wykonanie 10 par rzeźb do sali koncertowej gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej;

 29 czerwca 2009r. - Podpisanie z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego umowy na dofinansowanie projektu ”Budowa Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku” kwotą 100 620 000PLN z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, działanie 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury  o znaczeniu ponad regionalnym;

 11 sierpnia 2009r. - Podpisanie z konsorcjum w skład którego wchodzi LTT sp. z o.o.; M.Ostrowski spółka jawna; P.W. PROMOT Spółka Jawna oraz Wagner-Buro Austria Stage Systems AG umowy na wykonanie technologii sceny i widowni oraz instalacji elektroakustycznych w gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej;

 17 listopada 2009r. - Podpisanie z Biurem Konsultingowym „FENIKS” Roman Kaźmierczak umowy na sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie ochrony p.pożarowej nad realizacją II etapu budowy Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku;

 19 listopada 2009r. - Ogłoszenie przetargu na wykonanie organów koncertowych dla Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku; 

 5 luty 2010r. - Zawarcie umowy z twórcą szkła Tomaszem Urbanowiczem z pracowni Archiglass na wykonanie szkła artystycznego;

 15 luty 2010r. - Podpisanie z “Zych Zakłady Organowe” umowy na wykonanie organów dla Opery i Filharmonii;

 29 października 2010r. - Zakończenie prac przy fasadach i świetlikach przez firmę P.P.U.H. RODEX sp. z o.o.;

 1 sierpnia 2011r. - zakończenie prac związanych z montażem rzeźb w sali głównej opery przez artystę rzeźbiarza Dominika Wdowskiego.

 30 sierpnia 2011r. - została zawarta umowa z Panią Teresą Murak na wykonanie głowy kompozytora, która zostanie umieszczona na dachu sali głównej opery.

 18 października 2011r. - zostały ukończone prace związane z montażem organów piszczałkowych w sali głównej opery.

 25 października 2011r. - została zawarta umowa z artystą plastykiem Rafałem Olbińskim na wykonanie obrazu na kurtynie p.poż. w sali głównej opery.

 19 grudnia 2011r. - zostały ukończone prace związane z montażem szkła artystycznego w foyer opery.

 09 stycznia 2012 r. - odbiór końcowy zadania I etap II - roboty budowlano - wykończeniowe realizowany przez firmę UNIBEP S. A.

 21 kwietnia 2012 r. - umieszczenie głowy kompozytora, wykonanej przez Teresę Murak - Rembielińską na dachu sali głównej Opery i Filharmonii Podlaskiej

 12 września 2012r. - zakończone zostały wszystkie prace warunkujące dopuszczenie gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej do użytkowania. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego wydał stosowną decyzję.

 18 września 2012 r. - uruchomienie systemu multimedialnego w budynku OiFP przy ul. Odeskiej 1

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook