Dodana: 19 wrzesień 2012 09:30

Zmodyfikowana: 19 wrzesień 2012 09:30

Opera ukończona i przekazana do użytkowania

Zarząd Województwa pod przewodnictwem marszałka Jarosława Dworzańskiego przyjął we wtorek 18 września informację, że zakończone zostały wszystkie prace warunkujące dopuszczenie gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej do użytkowania. Stosowna decyzja została wydana 12 września przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.

Tym samym został spełniony warunek umożliwiający udostępnienie gmachu przez inwestora przyszłemu użytkownikowi – czyli Operze i Filharmonii Podlaskiej - Europejskiemu Centrum Sztuki. Ostateczne przekazanie obiektu wymaga między innymi przeniesienia na rzecz użytkownika nakładów poniesionych przez Województwo Podlaskie, co jest zadaniem czasochłonnym, dlatego Biuro Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego zaproponowało, by zawrzeć z dyrekcją Opery umowę użyczenia, dzięki czemu Opera będzie mogła korzystać z nowo wybudowanego obiektu. Umożliwi to zorganizowanie w dniu 28 września uroczystego otwarcia Opery oraz realizację zaplanowanych przez nią na najbliższe miesiące przedsięwzięć artystycznych.

Jan Kwasowski
Rzecznik Prasowy
Marszałka Województwa Podlaskiego

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook