Dodana: 24 grudzień 2019 11:07

Zmodyfikowana: 24 grudzień 2019 11:08

XXXVIII Przegląd Kolęd Prawosławnych - oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

W dniu 23 grudnia 2019 r. Prawosławna Diecezja Białostocko-Gdańska złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „XXXVIII Przegląd Kolęd Prawosławnych” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.).

Ilustracja do artykułu Opłatek-1-3.jpg

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: katarzyna.kuklinska@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 24 grudnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego.

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook