Dodana: 30 grudzień 2019 14:30

Zmodyfikowana: 30 grudzień 2019 14:30

„Kolęda z Gwiazdą 2020” - oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert

W dniu 30 grudnia 2019 r. Caritas Archidiecezji Białostockiej złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Kolęda z Gwiazdą 2020” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późń. zm.).

Ilustracja do artykułu bombki-18.jpg

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości
na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: katarzyna.kuklinska@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 30 grudnia 2019 r. do dnia
5 stycznia 2020 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego.

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook