Dodana: 23 styczeń 2020 10:38

Zmodyfikowana: 23 styczeń 2020 10:38

Oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert - Koncert „Kresowe serce, kresowa dusza”

W dniu 22 stycznia 2020 r. Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna oddział w Białymstoku złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: Koncert „Kresowe serce, kresowa dusza” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późń. zm.).

Ilustracja do artykułu Opera i Filharmonia Podlaska.JPG

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości
na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: katarzyna.kuklinska@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 23 stycznia 2020 r. do dnia
29 stycznia 2020 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego.

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook