Ogłoszenia kultura

 • Otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w sferze działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego

  2017-03-02 11:50:36

  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w sferze działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego

 • Oferta pozakonkursowa XXXV Przegląd Kolęd Prawosławnych

  2016-12-29 13:43:40

  W dniu 24 grudnia 2016 r. Prawosławna Diecezja Białostocko- Gdańska złożyła w wersji elektronicznej ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „XXXV Przegląd Kolęd Prawosławnych” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817). Potwierdzenie złożenia oferty, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, wpłynęło do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w dniu 27 grudnia 2016 r.

 • Oferta pozakonkursowa Funduszu Białystok Ojcu Świętemu

  2016-09-30 11:20:20

  W dniu 16 września 2016 r. Fundusz Białystok Ojcu Świętemu złożył w wersji elektronicznej ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Nie ma rzeczy niemożliwych – warsztaty aktywizujące dla stypendystów Funduszu Białystok Ojcu Świętemu” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.). Potwierdzenie złożenia oferty, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, wpłynęło do tutejszego Urzędu Marszałkowskiego w dniu 28 września 2016 r.

 • Oferta pozakonkursowa na realizacje zadania ”Wielokulturowość mieszkańców Suwałk w 30-leciu XX wieku”

  2016-09-28 13:39:17

  W dniu 21 września 2016 r. Stowarzyszenie Twórczych Seniorów „ROZŁOGI” w Suwałkach złożyło w wersji elektronicznej ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Wielokulturowość mieszkańców Suwałk w 30-leciu XX wieku” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.). Potwierdzenie złożenia oferty, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, wpłynęło do tutejszego Urzędu Marszałkowskiego także w dniu 23 września 2016 r.

 • Oferta pozakonkursowa na realizację zadania publicznego pn.: „Rajd Białowieski”

  2016-09-22 14:16:38

  W dniu 16 września 2016 r. stowarzyszenie Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka złożyło w wersji elektronicznej ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Rajd Białowieski” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.). Potwierdzenie złożenia oferty, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, wpłynęło do tutejszego Urzędu Marszałkowskiego także w dniu 16 września 2016 r.

 • Oferta pozakonkursowa: Opracowanie redakcyjne i wydanie publikacji „Archiwa w nauce, nauka w archiwach”

  2016-08-10 11:35:13

  W dniu 25 lipca 2016 r. Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów złożyło w wersji elektronicznej ofertę na realizację zadania publicznego pn.: Opracowanie redakcyjne i wydanie publikacji „Archiwa w nauce, nauka w archiwach” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.). Potwierdzenie złożenia oferty, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, wpłynęło do tutejszego Urzędu Marszałkowskiego w dniu 29 lipca 2016 r.

 • Oferta pozakonkursowa na realizację zadania "Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie w latach 1939-1945"

  2016-08-10 11:32:35

  W dniu 24 lipca 2016 r. Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Tango” złożyło w wersji elektronicznej ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „POLSKIE SIŁY ZBROJNE NA ZACHODZIE W LATACH 1939 – 1945” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.). Potwierdzenie złożenia oferty, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, wpłynęło do tutejszego Urzędu Marszałkowskiego w dniu 2 sierpnia 2016 r.

 • Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym MIG-iem - Teatr Gestów

  2016-08-02 11:57:10

  W dniu 27 lipca 2016 r. Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym „MIG-iem” złożyło w wersji elektronicznej ofertę na realizację zadania publicznego pn.: ”Teatr Gestów” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.). Potwierdzenie złożenia oferty, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, wpłynęło do tutejszego Urzędu Marszałkowskiego w dniu 28 lipca 2016 r.

 • "Ja i Ty" Stowarzyszenie Ludzi Aktywnie Naznaczonych

  2016-08-02 11:55:04

  W dniu 21 lipca 2016 r. „Ja i Ty” Stowarzyszenie Ludzi Aktywnie Naznaczonych złożyło w wersji elektronicznej ofertę na realizację zadania publicznego pn.: ”Flash mob integrujący – roztańczyć życie” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.). Potwierdzenie złożenia oferty, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, wpłynęło do tutejszego Urzędu Marszałkowskiego w dniu 26 lipca 2016 r.

 • 600 lat z tradycją szlachecką. Popławy 1416-2016

  2016-08-02 11:52:01

  W dniu 21 lipca 2016 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Popławach złożyła w wersji elektronicznej ofertę na realizację zadania publicznego pn.: ”600 lat z tradycją szlachecką. Popławy 1416-2016” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.). Potwierdzenie złożenia oferty, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, wpłynęło do tutejszego Urzędu Marszałkowskiego w dniu 25 lipca 2016 r.

facebook