Dodana: 15 styczeń 2020 15:26

Zmodyfikowana: 15 styczeń 2020 15:26

Oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert - „Koncert kolędowo - karnawałowy”

W dniu 14 stycznia 2020 r. Parafia Rzymskokatolickiej pw. Świętego Krzyża złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Koncert kolędowo - karnawałowy” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późń. zm.).

dziewczynka w stroju anioła-8.jpg

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości
na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: katarzyna.kuklinska@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 15 stycznia 2020 r. do dnia
21 stycznia 2020 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego.

 

 

Pliki do pobrania

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook