Dodana: 8 styczeń 2020 11:55

Zmodyfikowana: 8 styczeń 2020 11:55

Oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert - Centrum Badań nad Historią i Kulturą Małych Miast

W dniu 23 grudnia 2019 r. Centrum Badań nad Historią i Kulturą Małych Miast złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Biografia domu – historia miasta. Osobiste konteksty architektury drewnianej Tykocina” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późń. zm.).

Ilustracja do artykułu 0x0.jpg

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości
na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: katarzyna.kuklinska@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 08 stycznia 2020 r. do dnia
14 stycznia 2020 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego.

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook