Dodana: 20 styczeń 2020 15:27

Zmodyfikowana: 20 styczeń 2020 15:27

Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - zmiana terminu

W dniu 20 stycznia 2020 r. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął Uchwałę w sprawie zmiany terminu składania ofert w otwartym konkursie ofert w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, tj. w systemie elektronicznym witkac.pl od 19.12.2019 r. do 31.01.2020 r., zaś potwierdzeń ofert w wersji papierowej wraz z obowiązującymi załącznikami od 19.12.2019 r. do 03.02.2020 r.

Ilustracja do artykułu Otwarcie 12 Podlaskiej Oktawy Kultur-20.jpg
facebook