Dodana: 9 grudzień 2003 12:26

Zmodyfikowana: 9 grudzień 2003 12:26

Rolnictwo podlaskie

Rolnictwo w województwie podlaskim funkcjonuje w wyjątkowym otoczeniu przyrodniczym, na które składają się parki narodowe, krajobrazowe oraz obszary NATURA 2000. Powoduje to konieczność odpowiedzialnego i racjonalnego gospodarowania naszymi zasobami w sposób godzący interesy przyrody i rolnictwa. Ponadto należy pamiętać, że nasze rolnictwo funkcjonuje w trudnych warunkach przyrodniczo-klimatycznych i glebowych. Składają się na nie najkrótszy okres wegetacji w Polsce, rekordowe spadki temperatur, niska klasa bonitacyjna gleb i ich zakamienienie oraz okresowe deficyty wody. Pomimo tych uwarunkowań rolnictwo jest dominującym działem gospodarki województwa. Zarejestrowanych jest tu ponad 100 tys. gospodarstw rolnych, w których powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w województwie podlaskim wynosi średnio ok.12 ha
Dużym, doskonale wykorzystywanym przez rolników, atutem naszego województwa jest największa w kraju powierzchnia użytków zielonych, co wyznacza nam kierunek rozwoju. Od roku 1995 w województwie podlaskim notuje się stały, równomierny wzrost skupu mleka. Ma to związek ze stale umacniającą się pozycją naszych mleczarni, które są niekwestowanymi liderami w kraju.
Potrzeba dywersyfikacji źródeł dochodów na obszarach wiejskich powoduje, że coraz więcej właścicieli gospodarstw rolnych zajmuje się - z powodzeniem - prowadzeniem działalności agroturystycznej.
Aktualne i szczegółowe informacje statystyczne o województwie znajdziecie Państwo w Banku Danych Lokalnych.

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook