Dodana: 19 czerwiec 2019 12:46

Zmodyfikowana: 19 czerwiec 2019 12:50

Dodatkowe 43,5 mln zł dla ośmiu Lokalnych Grup Działania

Rozbudowa przedszkoli, renowacje zabytków, wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne, podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej czy inkubator przetwórstwa lokalnego – powstaną dzięki dodatkowym funduszom z RPO i PROW dla tych Lokalnych Grup Działania, które w roku ubiegłym osiągnęły wyznaczone cele – także finansowe - w realizacji działań opisanych w swoich strategiach rozwoju. W środę ich przedstawiciele podpisali aneksy do umów z Arturem Kosickim, Marszałkiem Województwa Podlaskiego i wicemarszałkiem Stanisławem Derehajło.

Ilustracja do artykułu Umowy LGD (14).jpg

Osiem Lokalnych Grup Działania, działających w województwie podlaskim, podpisało w środę aneksy do umowy ramowej na dodatkowe fundusze. Są one konsekwencją rozliczenia tzw. pierwszego kamienia milowego. Aby otrzymać ów bonus, Lokalne Grupy Działania musiały do końca grudnia 2018 r., przede wszystkim w ramach danego funduszu osiągnąć wskaźniki określone w umowie ramowej na poziomie min. 60% i wykorzystać min. 80% funduszy przyznanych umową na wsparcie realizacji działań w ramach lokalnych strategii rozwoju. 

- Gratuluję, dobrze wywiązaliście się z zadania – dziękował na spotkaniu marszałek Artur Kosicki. – Jesteście sprawdzonymi partnerami, osiągnęliście określone wskaźniki i rozliczyliście wcześniej wydane pieniądze. Stąd ten bonus. Zapraszam do dalszej współpracy – zachęcał.
A wicemarszałek Stanisław Derehajło dodał: - I my, i Wy spełniamy marzenia o województwie podlaskim. Dzięki tym funduszom będzie można spełnić kolejne marzenia naszych mieszkańców. Dziękuję za to.

Dodatkowe fundusze pochodzą z:
- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (RPO) − blisko 37 mln zł
- Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) − blisko 6,5 mln zł

Z dwunastu Lokalnych Grup Działania, funkcjonujących w województwie podlaskim, osiem otrzyma bonusy w ramach RPO, a sześć z nich także w ramach PROW, a są to:

1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski:
- bonus w ramach RPO w kwocie: 2,8 mln zł - przeznaczony zostanie na inwestycje w infrastrukturę społeczną, rozbudowę infrastruktury przedszkolnej i dostosowanie jej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych, inwestycje przy obiektach zabytkowych, kształtowanie przestrzeni publicznej.

2. Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański:
- bonus w ramach RPO w kwocie: 6 mln zł – zostanie przeznaczony na rewitalizację małej skali, infrastrukturę dziedzictwa kulturowego, oświetlenie uliczne;
- bonus w ramach PROW w kwocie: 960 tys. zł - na podejmowanie działalności gospodarczej.

3. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”:
- bonus w ramach RPO w kwocie: 3,5 mln zł - na rewitalizację małej skali, oświetlenie uliczne;
- bonus w ramach PROW w kwocie: 1,5 mln zł - na podejmowanie działalności gospodarczej.

4. Lokalna Grupa Działania – Puszcza Knyszyńska:
- bonus w ramach RPO w kwocie: 5,9 mln zł - na rewitalizację małej skali, oświetlenie uliczne;
- bonus w ramach PROW w kwocie: 1,2 mln zł - na podejmowanie działalności gospodarczej.

5. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”:
- bonus w ramach RPO w kwocie: 5,8 mln zł - na infrastrukturę przedszkolną, OZE, rewitalizację małej skali, zabytki;
- bonus w ramach PROW w kwocie: 1,1 mln zł - na podejmowanie działalności gospodarczej.

6. Stowarzyszenie N.A.R.E.W – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi:
- bonus w ramach RPO w kwocie: 4,3 mln zł - na zabytki, OZE, rewitalizację małej skali;
- bonus w ramach PROW w kwocie: 990 tys. zł - na inkubator przetwórstwa lokalnego, podejmowanie działalności gospodarczej, rozwijanie działalności gospodarczej.

7. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”:
- bonus w ramach RPO w kwocie: 3,1 mln zł - przeznaczony na infrastrukturę społeczną, rewitalizację małej skali;
- bonus w ramach PROW w kwocie: 660 tys. zł - na podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej.

8. Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”:
- bonus w ramach RPO w kwocie: 5,5 mln zł - na rewitalizację małej skali, oświetlenie uliczne, drogi.

art./red. is

facebook