Dodana: 18 czerwiec 2019 11:58

Zmodyfikowana: 18 czerwiec 2019 11:58

Pierwsze posiedzenie Podlaskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

W Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej odbyło się we wtorek (18 czerwca br.) posiedzenie nowego w Podlaskiem zespołu ds. PDO. Powołania do tego gremium wręczył Stanisław Derehajło, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego.

Członkowie zespołu na schodach muzeum

W skład zespołu weszli naukowcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele instytucji zajmujących się podlaskim rolnictwem.

- Cieszę się, że mogłem Wam wręczyć powołania, życzę ciekawej dyskusji i liczę na Wasz rozsądny głos i opinie w sprawie rozwoju podlaskiego rolnictwa – mówił uczestnikom spotkania wicemarszałek Stanisław Derehajło.

Podczas spotkania, któremu przewodniczył dr Bronisław Puczel, dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian (SDOO) w Krzyżewie – Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych  (COBOR), członkowie nowo utworzonego gremium omówili aktualną sytuację  doświadczeń PDO w Podlaskiem i ustalili część działań na 2019-2020 r. Podczas dyskusji poruszyli m.in. : temat wartości gospodarczej odmian zbóż ozimych zarejestrowanych w 2019 r.; znaczenie odmian na podstawie udziału w kwalifikacji polowej a także ustalili liczbę i lokalizację doświadczeń PDO w Podlaskiem na najbliższy rok. Wybrali także prezydium zespołu, w skład którego na najbliższe pięć lat weszli:

- dr Bronisław Puczel, dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian (SDOO) w Krzyżewie – przewodniczący;

- Wojciech Mojkowski – dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie - wiceprzewodniczący;

- Andrzej Pleszuk – dyrektor Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego – wiceprzewodniczący.

Podlaski Zespół PDO jest organem doradczym i opiniodawczym w sprawach realizacji Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego.  Do jego zadań należy  m.in.: określanie kierunków rozwoju PDO w województwie, współudział w tworzeniu oraz zatwierdzanie wojewódzkiego planu badan i doświadczeń PDO oraz ustalanie dooru odmian do tych doświadczen; opiniowanie propozycji dyrektora SDOO dotyczących list odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa.

Obsługę organizacyjną i merytoryczną zespołu zapewnia SDOO w Krzyżewie.

aut. i fot. art

 

facebook