Dodana: 22 październik 2019 13:48

Zmodyfikowana: 7 listopad 2019 09:20

Pomoc finansowa dla gmin z terenu województwa podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek OSP w 2019 r.(II tura)

Zarząd Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr 77/1231/2019 z dnia 22 października 2019 r., zwiększył rekordową w dotychczasowej działalności samorządu województwa podlaskiego alokację na rok 2019 (tj. 2 000 000,00 zł) o kwotę 200 000,00 zł, na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z przeznaczeniem dla gmin z terenu województwa podlaskiego, które nie otrzymały w bieżącym roku na podstawie Uchwały Nr IX/99/19 Sejmiku Województwa podlaskiego z dnia 31 maja 2019 r. wsparcia finansowego.

Ilustracja do artykułu x538x0.jpg.pagespeed.ic.cwRC602MM5.jpg

Jednostki samorządu terytorialnego, które nie otrzymały w bieżącym rokuna podstawie powyższej uchwały wsparcia finansowego, zainteresowane pozyskaniem pomocy finansowej na powyższy cel, powinny zapoznać się z Regulaminem Konkursu oraz  przesłać wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej lub papierowej wypełniony na specjalnie przygotowanym formularzu (załączonym poniżej wraz z instrukcją jego wypełniania) w terminie:  

od 23 października 2019 r. do 6 listopada 2019 r.  

na poniższy adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Departament Infrastruktury i Transportu

  1. Kard. St. Wyszyńskiego 1

15-888 Białystok

 

Wnioski złożone po terminie naboru pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Jednostki samorządu terytorialnego, którym zostaną przyznane środki finansowe otrzymają pisemną informację o dalszej procedurze udzielania dotacji.

 

Dodatkowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać pod nr tel. 85 66 54 159

 

Uwaga:

Z wnioskiem o dofinansowanie może wystąpić wyłącznie jednostka samorządu terytorialnego, która nie otrzymała w bieżącym roku na podstawie Uchwały Nr IX/99/19 Sejmiku Województwa podlaskiego z dnia 31 maja 2019 r. wsparcia finansowego.

 

Wniosek złożony przez jednostkę OSP nie będzie rozpatrywany.

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook