Dodana: 4 październik 2016 14:54

Zmodyfikowana: 4 październik 2016 14:54

Rozstrzygnięcie - VI Międzynarodowy Turniej Oldbojów

Zarząd Województwa Podlaskiego na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) uznaje za celowe realizację zadania publicznego pn.: „VI Międzynarodowy Turniej Oldbojów” przez Stowarzyszenie Integracyjno-Sportowe w Stawiskach.

Ilustracja do artykułu Oldboye.jpg

Uchwała do pobrania:

Pliki do pobrania

facebook