Dodana: 8 lipiec 2016 13:04

Zmodyfikowana: 8 lipiec 2016 13:04

Rozstrzygnięcie - Utrzymanie gotowości ratowniczej oraz utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego przez Suwalskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Zarząd Województwa Podlaskiego na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) uznaje za celowe realizację zadania publicznego pn.: „Utrzymanie gotowości ratowniczej oraz utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego” przez Suwalskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Ilustracja do artykułu Suwalski WOPR.jpg

Uchwała do pobrania:

Pliki do pobrania

facebook