Dodana: 15 październik 2015 09:30

Zmodyfikowana: 15 październik 2015 09:30

Rozstrzygnięcia

Zarząd Województwa Podlaskiego na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) uznaje za celowe realizację zadania publicznego pn.: „Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w Karate Kyokushin” przez Białostocki Klub Karate Kyokushin „Kanku”.

Ilustracja do artykułu sport.jpg

Pliki do pobrania

facebook