Dodana: 27 czerwiec 2017 10:20

Zmodyfikowana: 27 czerwiec 2017 10:20

Integracyjne spotkanie Sportowe „Dobra Wola”

Zarząd Województwa Podlaskiego na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) uznaje za celowe realizację zadania publicznego pn.: „Integracyjne spotkanie Sportowe „Dobra Wola” przez Fundacje Nowa Wola.

Pliki do pobrania

facebook