Dodana: 14 listopad 2019 10:28

Zmodyfikowana: 14 listopad 2019 10:28

„International Budukai Polska – Międzynarodowe Mistrzostwa 2019” - rozstrzygniecie

Zarząd Województwa Podlaskiego na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) uznaje za celowe realizację zadania publicznego pn.: „International Budukai Polska – Międzynarodowe Mistrzostwa 2019” przez Mazowiecko-Podlaski Klub Karate.

Ilustracja do artykułu karate.jpg

Pliki do pobrania

facebook