Dodana: 15 styczeń 2020 11:33

Zmodyfikowana: 16 październik 2020 11:19

Rozstrzygnięcie konkursu ofert – Podlaska Federacja Sportu

Zarząd Województwa Podlaskiego na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) uznaje za celowe realizację zadania publicznego pn.: „Przygotowanie i start kadr wojewódzkich we współzawodnictwie młodzieżowy, organizacja współzawodnictwa sportowego o charakterze wojewódzkim dzieci i młodzieży w narciarstwie biegowym w 2020 roku” przez Podlaską Federację Sportu.

las zimą, trasa narciarska

 

Uchwała w załączeniu

 

fot.pixabay

Pliki do pobrania

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook