Dodana: 15 październik 2019 08:47

Zmodyfikowana: 15 październik 2019 08:47

Organizacja 38. Międzynarodowego Memoriału Szachowego Ludwika Zamenhofa

Zarząd Województwa Podlaskiego na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) uznaje za celowe realizację zadania publicznego pn.: „Organizacja 38. Międzynarodowego Memoriału Szachowego Ludwika Zamenhofa” przez Podlaski Związek Szachowy w Białymstoku.

Ilustracja do artykułu szachy.jpg

Pliki do pobrania

facebook