Dodana: 6 sierpień 2019 13:43

Zmodyfikowana: 6 sierpień 2019 13:43

„VII Memoriał imienia Pawła Wojciechewicza” - rozstrzygnięcie

Zarząd Województwa Podlaskiego na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) uznaje za celowe realizację zadania publicznego pn.: „VII Memoriał imienia Pawła Wojciechewicza” przez Stowarzyszenie „Piłkarze Rutek” w Rutkach Kossakach.

Dwóch piłkarzy ( jeden w niebieskim, drugi w żółtym stroju) w biegu do piłki

Uznając za celową realizację zadania publicznego pn.: „VII Memoriał imienia Pawła Wojciechewicza” przez Stowarzyszenie „Piłkarze Rutek” w Rutkach Kossakach zarząd postanowił udzielić dofinansowania z budżetu województwa podlaskiego w wysokości 5.800,00 zł. Przekazanie funduszy nastąpi na podstawie odrębnej umowy, sporządzonej według ustalonego wzoru.

mat.umwp/art

Pliki do pobrania

facebook