Dodana: 12 kwiecień 2019 12:40

Zmodyfikowana: 12 kwiecień 2019 12:48

Rozstrzygnięcie. Ogólnopolski Międzynarodowy Puchar - International Budokai Cup

Zarząd Województwa Podlaskiego na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) uznaje za celowe realizację zadania publicznego pn.: „Ogólnopolski Międzynarodowy Puchar - International Budokai Cup” przez Mazowiecko-Podlaski Klub Karate.

Pliki do pobrania

facebook