Dodana: 6 sierpień 2019 13:32

Zmodyfikowana: 6 sierpień 2019 13:32

Projekt pn.: "Leksykon Olimpijczyków Regionu Północno-Wschodniej Polski” - rozstrzygnięcie

Zarząd Województwa Podlaskiego na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) uznaje za celowe realizację zadania publicznego pn.: „Leksykon Olimpijczyków Regionu Północno-Wschodniej Polski” przez Podlaską Federację Sportu.

Pięć kółek olimpijskich na szklanej elewacji budynku

Uznając za celową realizację zadania publicznego pn.: „Leksykon Olimpijczyków Regionu Północno-Wschodniej Polski” przez Podlaską Federację Sportu Zarząd postanowił udzielić dofinansowania z budżetu województwa podlaskiego w wysokości 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych) na realizację tego zadania. Przekazanie funduszy nastąpi na podstawie odrębnej umowy, sporządzonej według ustalonego wzoru.

Uchwała w załączniku.

mat. org/art

Pliki do pobrania

facebook