Dodana: 17 lipiec 2015 09:33

Zmodyfikowana: 17 lipiec 2015 09:33

I Międzynarodowy Wyścig Kolarski Dookoła Podlasia

Zarząd Województwa Podlaskiego na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) uznaje za celowe realizację zadania publicznego pn.: „I Międzynarodowy Wyścig Kolarski Dookoła Podlasia – PODLASIE TOUR” przez Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Sportu „Mazovia Team”.

Ilustracja do artykułu bicycle-690580_640.jpg

Pliki do pobrania

facebook