Dodana: 5 luty 2019 15:18

Zmodyfikowana: 5 luty 2019 15:18

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarząd Województwa Podlaskiego 5 lutego 2019 r. podjął Uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2019 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Ilustracja do artykułu the-ball-488700_1280.jpg

Uchwała określiła podmioty, którym udzielono oraz odmówiono udzielenia dotacji z budżetu województwa podlaskiego na dofinansowanie zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej obejmujących w szczególności:

  • Przygotowanie i start kadr wojewódzkich we współzawodnictwie młodzieżowym,
  • Organizacja wojewódzkich/ogólnopolskich zadań promujących sport w środowisku akademickim, wiejskim, osób niepełnosprawnych, sportu masowego,
  • Organizację współzawodnictwa sportowego o charakterze wojewódzkim dzieci
    i młodzieży,
  • Szkolenie kadr wojewódzkich w Systemie Sportu Młodzieżowego,
  • Realizacja seminariów, konferencji i warsztatów w ramach współpracy w zakresie sportu,
  • Wydawanie niekomercyjnych opracowań promujących kulturę fizyczną i sport w województwie podlaskim.

Wykaz ofert oraz wysokość dofinansowania w załącznikach poniżej.

facebook