Dodana: 15 listopad 2012 12:22

Zmodyfikowana: 15 listopad 2012 12:22

Podlaska Akademicka Telewizja Internetowa zebrała najwięcej, 4922 głosy oddane na projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Podlaskiego 2013 r. Pomysłodawca projektu Parlament Studentów Uniwersytetu w Białymstoku wnioskował o kwotę 30 tys zł i wszystko wskazuje na to, że taką kwotę otrzyma.

Drugi wynik należy do projektu E-sport jako alternatywna i kulturalna forma popularyzacji piłki nożnej dla mieszkańców Województwa Podlaskiego - 4 045 głosów. Pomysłodawca Fundacja Rozwoju Powiatu Monieckiego wnosiła o kwotę 30 tys zł. Trzecie miejsce zajął projekt Rock na Bagnie 2013 zdobywając 3 399 głosów, pmysłodawca Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego również wnosiła o 30 tys zł.

W ramach Budżetu Obywatelskiego jest do dyspozycji kwota 100 tysięcy złotych, dofinansowanie jednego  projektu nie może przekroczyć kwoty 50 tysięcy zł. A skoro trzy zwycięskie projekty w sumie zamykają się w kwocie 90 tys zł, pozostałe 10 tysięcy może przypaść w udziale kolejnemu pod względem zebranych głosów projektowi.

Miejsce czwarte (1 573 głosów) zajęła Ekspansja Sztuk Wizualnych w ramach Original Source Up To Date Festiwal – pomysłodawca: Pogotowie Kulturalno Społeczne wnosiło o kwotę 50 tys zł. Miejsce 5 - 1 295 głosów - IV Charyzmatyczne Dni Młodych – warsztaty artystyczne dla młodzieży.  pomysłodawca: Fundacja „DAR SPOTKANIA” wnosiła o kwotę 50 tys zł. Jeśli pomysłodawca zrezygnuje z proponowanej kwoty, zostanie ona zaproponowana kolejnemu z listy itd.

- Sam pomysł rozdysponowania pieniędzy w ramach Budżetu Obywatelskiego, chociaż kwota nie była duża, wzbudził ogromne zainteresowanie społeczne, także zainteresowanie potencjalnych beneficjentów budżetu. Pomysł ten wyzwolił również pewną aktywność obywatelską, co widać po ogromnej ilości kart oddanych w głosowaniu na poszczególne projekty - powiedział, otwierając dzisiejszą konferencję prasową, podczas której przedstawiono zwycięskie projekty, Członek Zarzadu Województwa Podlaskiego Jacek Piorunek.
Radość i satysfakcję z ogromnej ilości głosujących i zaineresowania społeczeństwa budżetem obywatelskim wyraził też radny Karol Pilecki, pomysłodawca tej inicjatywy.

W głosowaniu internetowym – wpłynęło 4685 kart do głosowania, nieważnych kart 196, ważnych 4489.

W głosowaniu tradycyjnym, poprzez wrzucenie karty do urny w Biurze Sejmiku – wpłynęło 12 847 kart do głosowania, nieważnych 261, ważnych 12 586.

Łącznie wpłynęło 17 075 ważnych kart do głosowania.
Przyczyny nieważności głosów: brak danych, brak oddanego głosu, nieprawidłowy format pliku, głos oddany z poza województwa, więcej niż 2 głosy na karcie.

Wszystko wskazuje na to, że w następnym roku budżet obywatelski będzie kontynuowany. Nie wiadomo jednak, jaka będzie kwota do dyspozycji w ramach tego budżetu. Skarbnik Województwa Henryk Gryko zapowiedział, że wstępne szacowanie przyszłorocznego budżetu, także kwoty na budżet obywatelski, będzie możliwe dopiero na jesieni.

zobacz pełną listę


Opis projektów:

1. "Pogranicze - warsztaty fotograficzne"
pomysłodawca Marcin Idźkowski 
kwota: 20.000,-

2. IV Charyzmatyczne Dni Młodych – warsztaty artystyczne dla młodzieży.
pomysłodawca Fundacja „DAR SPOTKANIA”
kwota: 50. 000,-

3. PATRZ-CZŁOWIEK
pomysłodawca Jadwiga Konopko, Kacper Pawluk, Katarzyna Zabłocka 
kwota: 37.500

4. Białystok – gra miejska
pomysłodawca Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna
kwota: 40.000

5. PODLASKI PATCHWORK – wizytówki kulturowe gmin Województwa Podlaskiego.
pomysłodawca Stowarzyszenie szukamy Polski
kwota: 42.100,

6. Ekspansja Sztuk Wizualnych w ramach Original Source Up To Date Festiwal
pomysłodawca Pogotowie Kulturalno Społeczne
kwota: 50.000,-

7. Zielona Restauracja Propagowanie zdrowego trybu życia
pomysłodawca Wojciech Radziwon i Kamila Święcka
kwota: 50.000

8. Ratujmy przydrożne kapliczki
pomysłodawca Krzysztof Milewski
kwota: 12.000,-

9. Podlaski weekend z operą
pomysłodawca Zbigniew Dębko
kwota: 49.422,06,-

10. Akademia Małolata Ciekawego Świata 2013
pomysłodawca Samodzielne Koło Terenowe nr 91 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku, ul Fabryczna 10.
kwota: 13.400,-

11. Rock na Bagnie 2013Festiwal muzyczny
Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego
kwota: 30.000,-

12. Urodziny u Marszałka
pomysłodawca Mieszkańcy gminy Boćki, stowarzyszenie Klekociaki, samorząd gminy, zespół szkół im. Jana Pawła II w Boćkach, parafie prawosławna i katolicka w Boćkach, gminny Ośrodek Kultury w Boćkach.
kwota: 15.000,-

13. E-sport jako alternatywna i kulturalna forma popularyzacji piłki nożnej dla mieszkańców Województwa Podlaskiego.
pomysłodawca Fundacja Rozwoju powiatu Monieckiego
kwota: 24.000,-

14. Podlaska Akademicka Telewizja Internetowa.
pomysłodawca Parlament Studentów Uniwersytetu w Białymstoku.
kwota: 30.000,-

15. Ogólnopolski Konkurs Fotografii Studenckiej – etap regionalny
pomysłodawca Niezależne Zrzeszenie Studentów Politechniki Białostockiej
kwota: 11.405,-

16. Nałogi wrzuć do kosza
pomysłodawca Podlaski Klub Koszykówki „Żubry” Białystok
kwota: 29.250,-

17. Rowerem przez wieś
pomysłodawca Inicjatywa Magia Podlasia
kwota: 20.000,-

18. Festiwal Muzyki Młodej Białorusi „Basowiszcza” 2013
pomysłodawca Białoruskie Zrzeszenie Studentów
kwota: 25.000,-

19. Poprzez sztukę do własnej kultury
pomysłodawca Gminny Ośrodek Kultury w Narewce
kwota: 50.000

20. Kalendarz tatarski 2014
pomysłodawca Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej
kwota: 8.500,-

21. Aplikacja poznaj Podlasie
pomysłodawca Małgorzata Miszkiel
kwota: 40.000,

22. Futbol Amerykański sportową alternatywą na rok 2013
pomysłodawca Rafał Bierć/Lowlanders Białystok
kwota: 50.000,-

23. Dzień Munduru 2013
pomysłodawca Stowarzyszenie Kreatywne Podlasie
kwota: 42.000

24. Wielkoformatowa Galeria Sławnych Podlasian
pomysłodawca Stowarzyszenie Kreatywne Podlasie
kwota: 47 000 zł

25. Pokaż Podlaskie Niewidomym
pomysłodawca Fundacja Towarzystwa Ulepszania Świata
kwota: 9000 zł

 Sposoby oddania głosu:

1) wrzucenie karty do urny, po wpisaniu na karcie do głosowania imienia, nazwiska, numeru pesel oraz miejscowości  W godzinach od 8.00 do 15.00 w Biurze Sejmiku Województwa Podlaskiego przy ul. Wyszyńskiego 1 w Białymstoku (karty do głosowania będą dostępne w Biurze Sejmiku).

2) wysłanie drogą mailową wypełnionej karty do głosowania wraz z podaniem imienia, nazwiska, numeru pesel oraz miejscowości (karta do pobrania ) - należy ją przesłać na adres: budzet@wrotapodlasia.pl

Głosować może każdy mieszkaniec Województwa Podlaskiego, który ukończył 16 rok życia

 Harmonogram projektu realizacji Budżetu Obywatelskiego
w Województwie Podlaskim
od 16 listopada do 31 grudnia 2012-
Składanie przez mieszkańców propozycji projektów i zadań do budżetu na rok 2013
od 1 stycznia do 8 lutego 2013- Weryfikacja propozycji mieszkańców przez departamenty merytoryczne, ustalenie ostatecznej listy projektów i zadań do głosowania przez Komisję Skarbu i Finansów
Od 11 lutego do 11 marca 2013- Głosowanie nad propozycjami
12 marca 2013- Ogłoszenie zwycięskich przedsięwzięć

Kontakt:
Biuro Sejmiku Województwa Podlaskiego
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1,15-888 Białystok
tel.(085)7497400,
Fax.(085)7497401
Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Karol Pilecki- kontakt: 533 564 884

Dokumenty do pobrania:
Regulamin
Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook