Dodana: 24 listopad 2010 07:46

Zmodyfikowana: 20 luty 2019 14:18

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, w sferze podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej a także w sferze działalności na rzecz mniejszości narodowych

Zarząd Województwa Podlaskiego na posiedzeniu w dniu 15 stycznia 2015 r. podjął uchwałę w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w sferze podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej a także w sferze działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.

Poniżej znajdują się: lista dotowanych zadań, lista podmiotów którym zostały przyznane nagrody rzeczowe, oraz lista ofert które nie spełniły wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu o konkursie oraz instrukcja postępowania dotycząca podpisania umowy. Jednocześnie informujemy, iż pozostałe oferty pomimo pozytywnej oceny formalnej nie otrzymały dofinansowania z powodu braku środków.

Lista dotowanych zadań

Lista - nagrody rzeczowe

Oferty, które nie spełniły wymogów formalnych

POSTĘPOWANIE PO PRZYZNANIU DOTACJI PRZEZ ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Celem podpisania stosownej umowy należy:

1. Uaktualnić opis realizacji zadania, harmonogram realizacji zadania, kosztorys realizacji zadania (druki w zakładce wzory druków),
2. Przesłać dane osób upoważnionych do podpisania umowy:
- imię i nazwisko
- seria i nr dowodu osobistego
Powyższe załączniki oraz dane proszę przesłać na adres e-mail:eliza.dubrowska@wrotapodlasia.pl

Po dostarczeniu stosownych załączników oraz danych niezbędnych do sporządzenia umowy zostaną Państwo poinformowani o możliwości jej podpisania.

W przypadku realizacji zadania i chęci otrzymania proponowanych nagród rzeczowych należy zgłosić się do tutejszego Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem telefonu 85 – 66-54-532, 534 lub na podany adres e-mail: eliza.dubrowska@wrotapodlasia.pl

_______________________

Rok 2014

Zarząd Województwa Podlaskiego na posiedzeniu w dniu 15 maja 2014 r. podjął uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na realizację w 2014 r. zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w sferze podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej a także w sferze działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.

Lista dotowanych zadań

Lista - nagrody rzeczowe

***

Zarząd Województwa Podlaskiego na posiedzeniu w dniu 31 stycznia 2014 r. podjął uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na realizację w 2014 r. zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w sferze podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej a także w sferze działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.

Lista - braki formalne.pdf

Rok 2013

Zarząd Województwa Podlaskiego na posiedzeniu w dniu 14 maja 2013 r. podjął uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na realizację w 2013 r. zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w sferze podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej a także w sferze działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.

Lista zadań dotowanych

Lista nagrody rzeczowe

***

Zarząd Województwa Podlaskiego na posiedzeniu w dniu 3 stycznia 2013 r. podjął uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na realizację w 2013 r. zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w sferze podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej a także w sferze działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.

Lista zadań dotowanych

Lista nagrody rzeczowe

 

Rok 2012

Zarząd Województwa Podlaskiego na posiedzeniu w dniu 23 maja 2012 r. podjął uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie realizacji w 2012 r. – od 1 czerwca do 31 grudnia zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, w sferze podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej a także w sferze działalności na rzecz mniejszości narodowych.

Lista zadań dotowanych

Lista nagrody rzeczowe

***

Rozstrzygnięcie pierwszego konkursu na 2012 rok:

Lista dotowanych zadań - uchwała z dn. 29.12. 2011 r.

Lista zadań dotowanych – uchwała z 3.01.2012 r.

Lista nagród rzeczowychRok 2011

Zarząd Województwa Podlaskiego na posiedzeniu w dniu 31 maja 2011 r. przyznał dofinansowanie na realizacje w 2011 roku (w terminie od czerwca do grudnia) zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, w sferze podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej a także w sferze działalności na rzecz mniejszości narodowych.

Lista dotowanych zadań

Nagrody rzeczowe

***

Zarząd Województwa Podlaskiego w dwóch etapach - 12 stycznia i 20 stycznia 2011 roku - podjął decyzje w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie realizacji w 2011 roku z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, w sferze podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej a także w sferze działalności na rzecz mniejszości narodowych.

uchwała 

załącznik

uchwała 20.01.2011

załącznik 20.01.2011

Rok 2010

Zarząd Województwa Podlaskiego 29 czerwca 2010 roku  podjął decyzję w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie realizacji w 2010 roku z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, w sferze podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej a także w sferze działalności na rzecz mniejszości narodowych.

uchwała

załącznik

***

Zarząd Województwa Podlaskiego 29 grudnia 2009 roku  podjął decyzję w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie realizacji w 2010 roku z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, w sferze podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej a także w sferze działalności na rzecz mniejszości narodowych.
Wykaz ofert oraz wysokość dofinansowania do pobrania poniżej:

uchwała

załącznik

 

Rok 2009

Zarząd Województwa Podlaskiego 19 czerwca 2009 r. podjął decyzję w sprawie udzielenia dotacji z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, w sferze podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej a także w sferze działalności na rzecz mniejszości narodowych.

Szczegóły do pobrania poniżej:

uchwała

załącznik

***

Zarząd Województwa Podlaskiego 31 marca 2009 r. podjął decyzję w sprawie udzielenia dotacji z zakresu kultury, dotyczących zadań pn.: Popularyzacja i edukacja społeczeństwa w zakresie dziedzictwa kulturowego województwa podlaskiego.

uchwała

Załącznik


Rok 2008

Zarząd Województwa Podlaskiego podjął decyzję w sprawie udzielenia dotacji z zakresu kultury. Dofinansowanie otrzymało 149 zadań na łączna kwotę 1.205.000 zł. Wykaz ofert oraz wysokość dofinansowania do pobrania poniżej:

Uchwała

Załącznik

facebook