Dodana: 7 kwiecień 2020 15:11

Zmodyfikowana: 7 kwiecień 2020 15:11

Dotacje z budżetu województwa na zadania dotyczące mniejszości narodowych

Zarząd Województwa Podlaskiego na posiedzeniu w dniu 07 kwietnia 2020 r. podjął uchwałę w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa na realizację w 2020 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego oraz w sferze zadań: podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Ilustracja do artykułu 538x0.jpg

Poniżej znajduje się lista dotowanych zadań.

Lista dotowanych zadań

W celu złożenia aktualizacji, należy skontaktować się z Biurem Dziedzictwa Narodowego pod numerami telefonu: 85 66 54 537, 85 66 54 147 lub na podane adresy e-mail: katarzyna.korycka@wrotapodlasia.pl, Izabela.mioduszewska@wrotapodlasia.pl . Po przyjęciu Państwa zgłoszenia, pracownik Biura odblokuje dotowaną ofertę w systemie witkac.pl, aby umożliwić jej aktualizację, odpowiednio do otrzymanej dotacji

Po wprowadzeniu zmian, należy ponownie złożyć ofertę, klikając na hasło „Złóż ofertę”. Ofertę należy zaktualizować co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia realizacji zadania, aby możliwe było przygotowanie umowy. Gdy umowa zostanie sporządzona, zostaną Państwo poinformowani o możliwości jej podpisania.

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook