Dodana: 9 lipiec 2021 15:48

Zmodyfikowana: 9 lipiec 2021 15:48

Rozstrzygnięto konkurs na dofinansowanie wkładów własnych na projekty organizacji pozarządowych

Dotacje z budżetu województwa podlaskiego otrzyma siedem organizacji. Pieniądze zostaną przeznaczona na m.in. digitalizację kultury Tatarów Polskich, działania edukacyjne, prozdrowotne i turystyczne. Łączna kwota przyznana na wkłady własne organizacjom pozarządowym wynosi niemal 55 tys. zł.

Ilustracja do artykułu Meczet_.jpg

Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych Zarząd Województwa Podlaskiego ogłosił w kwietniu br.
Dofinansowanie można było otrzymać też na przedsięwzięcia z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

W wyniku oceny ofert konkursowych dotację przyznano siedmiu oferentom – uchwała w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert i lista w zwycięskich projektów w załączeniu.

 

Aneta Kursa
fot.: UMWP

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook