Dodana: 18 maj 2021 14:57

Zmodyfikowana: 18 maj 2021 14:57

Ponad 1 mln 100 tys. zł na przedsięwzięcia kulturalne w 2021 roku

Festiwale i przeglądy muzyczne, teatralne, czy filmowe, a także koncerty, konkursy i inne wydarzenia kulturalne i widowiska oraz warsztaty edukacyjne. Dzięki dotacji z Budżetu Województwa Podlaskiego dofinansowanych zostanie w tym roku 123 tego typu przedsięwzięć.

Kulisy sceny teatralnej

Zarząd Województwa Podlaskiego podjął w czwartek (13.05) uchwałę w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji z budżetu województwa na realizację w 2021 zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Dotacje udzielone zostaną w zakresie:

  • realizacji festiwali i wydarzeń artystycznych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym;
  • realizacji zadań w zakresie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży;
  • realizacji przedsięwzięć artystycznych o zasięgu regionalnym służących upowszechnianiu różnych dziedzin kultury i sztuki;
  • realizacja zadań w zakresie produkcji i prezentacji spektakli teatralnych w kraju i poza jego granicami;
  • realizacji zadań mających na celu ochronę polskości, pielęgnowanie i upowszechnianie tradycji narodowej m.in. poprzez ochronę języka, tradycji, ważnych rocznic historycznych, patriotyzmu ojczyzny oraz wzrost świadomości narodowej.

Łączna ich wartość wyniesie 1 164 400 zł.

Biuro Kultury

oprac.: Cezary Rutkowski

fot.: archiwum/Piotr Babulewicz

Lista dofinansowanych przedsięwzięć wraz z wysokością dofinansowania – w załączeniu.

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook