Dodana: 13 maj 2020 15:36

Zmodyfikowana: 13 maj 2020 15:36

WigroSfera Online Festival

Fundacja Art.-sos Alicji Roszkowskiej 12 maja 2020 r. złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „WigroSfera Online Festival” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.).

Ilustracja do artykułu Wigierski Park Krajobrazowy.jpg

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości
na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: izabella.leoszko@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 13 maja 2020 r. do dnia
20 maja 2020 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego.

fot. Anna Augustynowicz

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook