Dodana: 17 maj 2022 09:55

Zmodyfikowana: 17 maj 2022 12:28

600 tys. zł na inicjatywy kulturalne mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego

Decyzję w tej sprawie Zarząd Województwa Podlaskiego podjął na posiedzeniu 12 maja br. Dofinansowanie otrzymało 46 wydarzeń, wśród których znalazły się przeglądy kapel, wydawnictwa muzyczne i literackie, festiwale, pikniki i warsztaty.

Taniec ludowy

Dotacje zostały przyznane w ramach zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, a także w sferze zadań: podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Lista zadań, które otrzymały dotacje w załączeniu.

W celu złożenia aktualizacji oraz zawarcia umowy, należy skontaktować się z Referatem Mniejszości Narodowych w Departamencie Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem telefonu: 85 66 54 147 lub na podany adres e-mail: joanna.brejnak@wrotapodlasia.pl . Po przyjęciu zgłoszenia, pracownik Departamentu odblokuje dotowaną ofertę w systemie witkac.pl, aby umożliwić jej aktualizację, odpowiednio do otrzymanej dotacji.

Po wprowadzeniu zmian, należy ponownie złożyć ofertę, klikając na hasło „Złóż ofertę”. Ofertę należy zaktualizować co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia realizacji zadania, aby możliwe było przygotowanie umowy. Gdy umowa zostanie sporządzona, zostaną Państwo poinformowani o możliwości jej podpisania.

Informacja jest dostępna również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

 

oprac.: Aneta Kursa
fot.: Piotr Babulewicz /archiwum UMWP

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook