Dodana: 9 kwiecień 2020 15:54

Zmodyfikowana: 10 kwiecień 2020 09:36

Ponad 700 tys. zł na przedsięwzięcia kulturalne

Festiwale i przeglądy muzyczne, teatralne, czy filmowe, a także koncerty, konkursy i inne wydarzenia kulturalne. Dzięki dotacji z Budżetu Województwa Podlaskiego dofinansowanych zostanie w tym roku 77 tego typu przedsięwzięć.

Ilustracja do artykułu kultura.jpg

Zarząd Województwa Podlaskiego podjął we wtorek (07.04) uchwałę w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji z budżetu województwa na realizację w 2020 r. zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 

Dotacje udzielone zostaną w zakresie:

 

  • realizacji festiwali i wydarzeń artystycznych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym;
  • realizacji zadań w zakresie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży;
  • realizacji przedsięwzięć artystycznych o zasięgu regionalnym służących upowszechnianiu różnych dziedzin kultury i sztuki;
  • realizacja zadań w zakresie produkcji i prezentacji spektakli teatralnych w kraju i poza jego granicami;
  • realizacji zadań mających na celu ochronę polskości, pielęgnowanie i upowszechnianie tradycji narodowej m.in. poprzez ochronę języka, tradycji, ważnych rocznic historycznych, patriotyzmu ojczyzny oraz wzrost świadomości narodowej.

Łączna ich wartość wyniesie 718 500 zł.

 

Oprac. Cezary Rutkowski, Małgorzata Sawicka

 

Lista dofinansowanych przedsięwzięć wraz z wysokością dofinansowania – w załączeniu.

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook