Dodana: 22 czerwiec 2022 15:33

Zmodyfikowana: 22 czerwiec 2022 15:33

Rozstrzygnięto konkurs ofert w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Dofinansowanie z budżetu województwa otrzyma 10 inicjatyw. To m.in. kampanie edukacyjne dotyczące ochrony wartości przyrodniczych. Zarząd Województwa Podlaskiego przeznaczy na ten cel ponad 160 tys. zł.

Droga w lesie

Z tej puli zarząd województwa przeznaczył na monitoring, inwentaryzację ochronę i popularyzację wartości przyrodniczych, historycznych  i kulturowych oraz walorów krajobrazowych parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu położonych w województwie podlaskim ponad 125 tys. zł. Dofinansowanie otrzyma 6 przedsięwzięć.

2 zadania dotyczące podnoszenia świadomości społecznej w zakresie koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym i prawidłowej hierarchii sposobów postępowania z odpadami oraz aktywności prośrodowiskowej społeczeństwa zostanie dofinansowanych kwotą blisko 13 tys. zł.

Natomiast na 2 przedsięwzięcia z zakresu podnoszenia świadomości społecznej o ochronie bioróżnorodności, klimatu i przeciwdziałaniu skutkom suszy oraz aktywności prośrodowiskowej społeczeństwa przeznaczono ponad 23 tys. zł.

Pełna lista dofinansowanych wydarzeń znajduje się w załączniku poniżej.

Paulina Tołcz
fot.: Kamil Timoszuk

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook