Dodana: 9 maj 2022 14:01

Zmodyfikowana: 10 maj 2022 08:48

Rozstrzygnięto konkurs ofert na przedsięwzięcia z dziedziny kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Dofinansowanie z budżetu województwa otrzyma 97 wydarzeń. To m.in. festiwale, wydarzenia artystyczne, spektakle teatralne, przedsięwzięcia, których celem jest ochrona dziedzictwa kulturowego. Zarząd Województwa Podlaskiego zwiększył początkowo zaplanowany budżet na ten cel z 1,5 mln zł do 1,6 mln zł.

Bochen chleba z orłem

Na realizację festiwali i wydarzeń artystycznych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym z tej puli zarząd województwa przeznaczył 500 tys. zł. Dofinansowanie otrzyma 21 przedsięwzięć. 18 zadań z zakresu edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży zostanie dofinansowanych kwotą 248 tys. zł. Natomiast na 28 przedsięwzięć upowszechniających różne dziedziny kultury przeznaczono 371 tys. zł. 520 tys. zł zarząd województwa przeznaczył na przedsięwzięcia patriotyczne i związane z ochroną dziedzictwa narodowego.
Pełna lista dofinansowanych wydarzeń i przedmiotowa uchwała w załączeniu.

Informacja jest dostępna również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

oprac.: Aneta Kursa 
fot.: UMWP

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook