Dodana: 18 lipiec 2019 10:58

Zmodyfikowana: 18 lipiec 2019 10:58

Ścieżki życia. Relacje i wspomnienia naszej gminy. Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

W dniu 17 lipca 2019 r. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych BIEBRZA w Jaminach złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Ścieżki życia. Relacje i wspomnienia naszej gminy” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).

Kołonotatnik. Na nim wieczne pióro.

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: katarzyna.kuklinska@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 18 lipca 2019 r. do dnia 24 lipca 2019 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Poniżej oferta zadania publicznego.

facebook