Dodana: 25 czerwiec 2019 10:24

Zmodyfikowana: 25 czerwiec 2019 10:24

„Półkolonie dla dzieci i młodzieży z gminy Zabłudów”- oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert

W dniu 18 czerwca 2019 r. Stowarzyszenie Promocji Artystycznej złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Półkolonie dla dzieci i młodzieży z gminy Zabłudów” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688).

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości
na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: katarzyna.kuklinska@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 25 czerwca 2019 r. do dnia
2 lipca 2019 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego.

Pliki do pobrania

facebook