Dodana: 18 lipiec 2019 11:06

Zmodyfikowana: 18 lipiec 2019 11:09

Spektakl interaktywny „Jawić się". Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

W dniu 15 lipca 2019 r. Stowarzyszenie Twórców „Cztery wymiary to dla nas za mało” złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Spektakl interaktywny „Jawić się" w reżyserii Michała Stankiewicza z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688).

Kurtyna w teatrze.

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: katarzyna.kuklinska@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 18 lipca 2019 r. do dnia 24 lipca 2019 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego.

Pliki do pobrania

facebook