Dodana: 18 lipiec 2019 11:01

Zmodyfikowana: 18 lipiec 2019 11:01

Wiśniowy sad. Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

W dniu 17 lipca 2019 r. Fundacja Teatr Latarnia złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Wiśniowy sad” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688).

Zbliżenie na sześć wiśni.

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: katarzyna.kuklinska@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 18 lipca 2019 r. do dnia 24 lipca 2019 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego.

Pliki do pobrania

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook