Dodana: 7 czerwiec 2019 10:25

Zmodyfikowana: 7 czerwiec 2019 10:34

Stowarzyszenie Szukamy Polski złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Lato z wierszem”

Oferta wpłynęła w dniu 03 czerwca 2019 r. na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688).

Kobieta w kapeluszu na słonecznej łące latem

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości
na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: katarzyna.kuklinska@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 04 czerwca 2019 r. do dnia 10 czerwca 2019 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego.

art 

Fot. pixabay-JillWellington

Pliki do pobrania

facebook