Dodana: 7 czerwiec 2019 10:32

Zmodyfikowana: 7 czerwiec 2019 10:32

Grupa Rekonstrukcji Historycznej Im. Brygady Kawalerii „Plis” złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: Żołnierze wyklęci - Bohaterowie z naszych miast i wsi

W dniu 03 czerwca 2019 r. wpłynęła ww. oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688).

Sylwetka salutującego żołnierza na tle nieba

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości
na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: katarzyna.kuklinska@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 04 czerwca 2019 r. do dnia
10 czerwca 2019 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego.

art

fot. pixabay-oregongal 

Pliki do pobrania

facebook